tumblr hit tracking tool

Utrustning

Allt inom koagulation

Av Anna Bergström 2014-09-17
Jerry Engström, Scientific Manager, koagulation på Triolab
Hos Triolab finns 28 års erfarenhet inom området koagulation och företaget levererar expertis, instrument och reagens till merparten av de svenska sjukhusen. ”Lång erfarenhet och samarbete med världsledande bolag inom området gör oss till en heltäckande samarbetspartner inom koagulationsområdet”, konstaterar Jerry Engström, Scientific Manager, koagulation.

Triolab AB grundades 1986 och har i dag 39 medarbetare varav 22 finns på huvudkontoret i Göteborg, 11 på Stockholmskontoret och övriga ute i landet. Sedan 2005 tillhör bolaget Addtech-koncernen och dess affärsområde Addtech Life Science. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland.

Alla typer av analyser

Man kan konstatera att det finns ett antal konkurrerande företag på den svenska och Nordiska marknaden och enligt Jerry Engström köper sjukhuslabben traditionellt sett både instrument och reagenser från samma leverantör. Mot bakgrund av detta har Triolab skaffat sig en trygg position på marknaden, inte minst genom av vara just heltäckande och genom att uteslutande arbeta med leverantörer som fokuserar till 100 procent på koagulation.

– Ja, en betydande fördel för oss är bland annat att vårt erbjudande innefattar alla förekommande typer av koagulationsanalyser. Dels rutinanalyser som genomförs i form av allmän screening inför behandling och specialanalyser såsom utredningar efter blödning eller blodpropp. Men även exempelvis mätningar av effekten av olika läkemedelsbehandlingar, berättar Jerry Engström.

Anpassade till NOAK

Triolabs team inom området koagulation erbjuder också support för såväl reagenser som applikationer, service av instrument och utbildning för användarna. Ett specifikt område där bolaget ligger i framkant är mätning av effekten av nya, orala anti koagulantia-läkemedel, NOAK.

– Det stämmer. NOAK-läkemedel, som har börjat att ersätta Waran, vilka har färre biverkningar och i vissa fall krävs det mätningar av effekterna. Men det behövs specifikt utvecklade metodapplikationer,reagenser, kontroller och kalibratorer för att analysera effekterna av NOAK-läkemedel och det är något som vi varit tidiga med att erbjuda, konstaterar Jerry Engström.

Koagulation är ett fokusområde för oss och vi har sett till att kunna tillgodose de flesta behov inom området vilket också givit resultat genom en hög marknadsandel

Fokus ger bredd

Att arbeta tillsammans med tillverkare som är 100 procent fokuserade på koagulation är en stor del av framgången, anser försäljningschef Fredrik Brandt (foto höger). Huvudleverantören, franska Stago är världsledande inom koagulation med mer än 350 produkter inom området och över 20 000 instrument ute på världsmarknaden. För att kunna erbjuda ett heltäckande produktutbud inom koagulation samarbetar Triolab också med tyska TEM, som erbjuder patientnära instrument samt med amerikanska Chronolog som i sin tur är specialiserade på produkter inom trombocytfunktion.

– Ja, självklart är det en trygghet och en styrka i att ha ett stort, tryggt och stabilt bolag som Stago som samarbetspartner, de har arbetat systematiskt med forskning och utveckling sedan 1945 och finns representerade i mer än 100 länder, konstaterar Fredrik Brandt och fortsätter:

– Koagulation är ett fokusområde för oss och vi har sett till att kunna tillgodose de flesta behov inom området vilket också givit resultat genom en hög marknadsandel. För oss är det viktigt att fortsätta förmedla den expertis vi har inom området efter 28 år och inte minst den stora bredden som gör oss unika på marknaden.