tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

AIMday lyfter företagens viktiga frågor

Av Mats Holmström 2013-06-26
AIMday Materials är en årlig nationell mötesplats för näringslivet och akademin där företagens behov står i centrum.

– Vi skapar effektiva möten kring näringslivets frågor. Företag bjuds in att formulera sina frågeställningar, ofta kring väldigt konkreta problem. Företagen sätter agendan och vi sammanför dem efter en matchningsprocess med rätt akademiker från olika specialiteter, fysik, kemi eller teknikvetenskaper till exempel, berättar Annika Olsson vid Ångström Academy vid Uppsala universitet Innovation.

Dagen ägnas åt workshops, där en fråga som företaget ställt diskuteras av forskare och experter från flera forskningsdiscipliner. Företagets företrädare och akademiker får möjlighet att träffas i små grupper för att diskutera.

– Det är mycket open innovation över det hela. Mötena är tvärvetenskapliga och det blir ofta oväntade men väldigt fruktbärande möten, säger Annika Olsson.

Grund för fortsatta möten

En typisk AIMday bjuder på tio parallella workshops i fyra sessioner, sammanlagt 40 workshops med maximalt tio personer i varje. Det kan röra sig om två till tre personer från företagen och sju till åtta forskare.

– Det är sällan som en fråga blir helt löst vid en workshop, men det skapas värdefulla kontakter för fortsatta möten. Dessutom ges snabba besked om offentliga medel för eventuella förstudier, som visat sig vara ett effektivt sätt att snabbt få igång nya samarbeten. AIMday Materials i Uppsala 2012 resulterade i 25 inlämnade förstudieansökningar varav tolv beviljades!